Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som så önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Kontakt

Sektor Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Ulf Tolf
0303-73 29 82
ulf.tolf@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad