Stenungsunds kommunvapen

Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som så önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

I menyn till vänster kan du läsa om om de insatser Stenungsunds kommun kan erbjuda.


Kontakt

Adress Vård Omsorg

Sektor Socialtjänst
Vård Omsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Biståndsenheten
Telefontid 08:30-10:00

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.andersson@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst och Bistånd
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2017-11-22