Stenungsunds kommunvapen

Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som så önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

I menyn till vänster kan du läsa om om de insatser Stenungsunds kommun kan erbjuda.


Kontakt

Adress Vård Omsorg

Sektor Socialtjänst
Vård Omsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Biståndsenheten

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Andersson
0303-73 81 41
susanne.andersson@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst och Bistånd
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Mia Norneby, 2017-01-10