Hemgångsteam

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du ibland behöva stöd från oss i kommunen. Hemgångsteamet finns då för att stödja dig med det du inte själv klarar i hemmet, vi kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov framöver.

Teamet kan även sättas in utan föregående sjukhusvistelse när biståndshandläggare behöver stöd att kartlägga vilka insatser du är i behov av.

Kan jag få hjälp?

Vid vårdplanering bedömer biståndshandläggare om det är aktuellt med hemgångsteam. Du kan få stöd och hjälp av teamet under en begränsad tid och som längst i tre veckor. Hemgångsteamet består av undersköterskor som samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Under planeringsmötet på sjukhuset görs en individuell bedömning för varje person om det finns behov av en eller flera professioners medverkan.

När du kommer hem

När du kommer hem möts du upp av personal från teamet. Du själv eller närstående berättar hur du klarar vardagen just nu. Vi tittar på hur du klarar att ta dig fram i bostaden och ifall du är i behov av något hjälpmedel. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver de närmsta dagarna och gör upp en plan.

Uppföljning

Efter några dagar bedömer teamet hur länge du har behov av insatsen. Om du är i behov av fortsatt stöd efter tiden i hemgångsteamet, gör biståndsbedömare åter en bedömning av eventuella behov av insatser. Biståndsbedömaren tar sedan beslut om ordinarie verksamheter till exempel hemtjänst ska ta över.

Nyckel till din bostad

Om du inte kan öppna dörren själv eller har ett trygghetslarm installerat, behöver vi en nyckel till din bostad.

Kontaktuppgifter till teamet

Du får aktuella kontaktuppgifter av teamet vid hemgången.

Broschyrer för utskrift

Hemgångsteam Pdf, 338.1 kB.
Avgifter Vård och Omsorg

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Hemgångsteam

Catrine Andersson
0303-73 28 32
catrine.andersson2@stenungsund.se

Senast uppdaterad