För att bli utförare av serviceinsatser

Stenungsunds kommun införde 2010 LOV (Lag Om Valfrihetssystem) för serviceinsatser inom hemtjänst. Detta innebär att godkända privata leverantörer har möjlighet att ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten. Med serviceinsats menas städ, tvätt och inköp. Den kommunala hemtjänsten fortsätter att ansvara för vård- och omsorgsinsatserna.

Valfrihet - LOV

Brukare som via biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser, har genom LOV en möjlighet att välja vilken leverantör som ska utföra dessa insatser.

Uppdraget och omfattning

Uppdraget omfattar samtliga serviceinsatser: Städ, tvätt och inköp. Endast leverantörer med tillstånd får utföra biståndsbedömda serviceinsatser vars volym anges i kommunens biståndsbeslut. Leverantören är beroende av brukarens aktiva val. Kommunen kan inte garantera några uppdrag. För de brukare som inte aktivt väljer leverantör fördelar kommunen ut uppdrag till samtliga godkända leverantörer enligt en "ickevalslista" med turordning.

Tilläggstjänster

Som leverantör har du möjlighet att erbjuda brukaren tjänster utöver biståndsbedömda insatser till exempel storstädning och gräsklippning. Tilläggstjänsterna blir då en affärsuppgörelse, med skriftligt avtal, mellan brukare och leverantör.

Ansökan, blanketter och ytterligare information

Innan ni gör ansökan ta del av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen.

Förfrågningsunderlag Pdf, 506.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kravspecifikation Pdf, 496.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblanketter (se under rubrik Vård omsorg - LOV-leverantör)

Kontaktperson för LOV

Utvecklingsledare/Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Jenny Brunsten
0303-73 50 58
jenny.brunsten@stenungsund.se

Administrativ assistent LOV

Paula Brändén
0303-73 81 23
paula.branden@stenungsund.se

Senast uppdaterad