Familj, barn och ungdom

Stenungsunds kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden och erbjuder därför hjälp, stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

Socialtjänsten stöttar

Socialtjänsten i Stenungsunds kommun har till uppgift att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Socialjour - kvällar, nätter och helger

Stenungsunds kommun har ett avtal med Göteborgs socialjour. Det innebär att om man behöver hjälp av sociala myndigheter utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) kan man vända sig till dem.

Socialjourens hemsida Länk till annan webbplats.

Telefon: 031-365 87 00

Senast uppdaterad