Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

God man, förvaltare, förmyndare

Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen.

Överförmyndaren/nämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars/förmyndares, förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

God man

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes  ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt.

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt. Förvaltarskap är tvingande.

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna.

Kontakt

Vi träffas säkrast på telefon måndag - torsdag mellan klockan 10.00-12.00 eller via e-post.

Administrativ chef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Susanne Nyström
Viktoria Svensson
Isolde Andersson
Lisa Simonsson

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-05-07