God man, förvaltare, förmyndare

Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen.

Överförmyndaren/nämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars/förmyndares, förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

God man

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt.

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt. Förvaltarskap är tvingande.

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna.

Kontakt

Vi träffas säkrast på telefon måndag - torsdag mellan klockan 10.00-11.00 eller via e-post.

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad