Ekonomiskt stöd

Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin eller under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver för att känna trygghet.

Kommunen kan erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att du ska kunna ta dig ur din situation.

Försörjningsstöd

När du inte ser någon annan möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till socialtjänsten och boka en tid med en socialsekreterare. Tillsammans går ni igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. En lösning kan vara att du kan få försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) tills du själv klarar försörjningen igen.

Försörjningsstöd

Konsumentrådgivning

Behöver du som konsument vägledning? Då kan du vända dig till Konsumentverkets rådgivningstjänst Hallå Konsument.

Hallå Konsuments hemsida Länk till annan webbplats.

Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd att hitta lösningar på ekonomiska problem och du kan få hjälp med att göra en budget för din ekonomi.

Budget- och skuldrådgivning

Arbetslöshet

Du som är arbetslös, sjukskriven eller i behov av bidrag och är mellan
16-64 år kan få hjälp av Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten

Bidrag till anpassning av bostad

Om du drabbas av en skada eller sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Trösklar kan behöva tas bort, badrummet byggas om eller en ramp behöver sättas upp. Då kan du ansöka om bidrag för detta från kommunen.

Bostadsanpassning

God man, förvaltare, förmyndare

Om du eller någon närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan hantera vardag och ekonomi, finns möjligheten att ansöka om god man eller förvaltare. För barn som saknar vårdnadshavare utses istället en förmyndare.

God man, förvaltare, förmyndare

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan innebär att kommunen gör en kostnadsfri sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Senast uppdaterad