Kemiindustrin

Kemiindustrin i Stenungsund består av nedanstående företag. Dessa företag omfattas av Sevesodirektivet. Att alla ligger i Stenungsund är ingen slump, eftersom de flesta är direkt eller indirekt beroende av varandra.

Sevesodirektivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har Europarådet och Europaparlamentet antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Läs mer om Sevesodirektivet och vad det innebär hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Sevesodirektivet Länk till annan webbplats.

Sevesoanläggningar

Kemiindustrin i Stenungsund består av följande företag:

Läs mer om sevesoanläggningarna på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats:

Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204
402 24 Göteborg
031- 335 26 00
raddningstjansten@rsgbg.se

Senast uppdaterad