Kemiindustrin

Kemiindustrin i Stenungsund består av nedanstående företag. Dessa företag omfattas av Sevesodirektivet. Att alla ligger i Stenungsund är ingen slump, eftersom de flesta är direkt eller indirekt beroende av varandra.

Sevesodirektivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har Europarådet och Europaparlamentet antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Läs mer om Sevesodirektivet och vad det innebär på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida:

Sevesodirektivet Länk till annan webbplats.

Sevesoanläggningar

Kemiindustrin i stenungsund består av följande företag:

Läs mer om sevesoanläggningarna på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida:

Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad