Risker

I Stenungsund finns flera kemiska industrier. Inom dessa hanteras en rad kemiska produkter, bland annat giftiga och brandfarliga gaser. Några av dessa produkter transporteras även utanför industriområdena.

De hanteras under mycket stränga säkerhetsbestämmelser och risken för att en olycka ska inträffa är liten. Men om en olycka trots alla försiktighetsåtgärder ändå skulle inträffa är det viktigt att du känner till hur du ska skydda dig. Om du känner dig osäker, så kan du kontakta Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund eller respektive industri.

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har Europarådet och Europaparlamentet antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Läs mer om Sevesodirektivet och de olika inustrierna på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida:

Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad