Storbandet

Stenungsunds kulturskola

Kulturskolan är en fritidsverksamhet för elever i årskurs 2 till och med gymnasiet. Hos oss kan du lära dig spela flera olika musikinstrument, sång, drama, teater, samt bild och form.

Vanliga frågor

Hur påverkas kulturskolan av pandemin?

All undervisning går nu tillbaka till det normala. Elever och lärare träffas på plats för såväl individuell undervisning som för grupper. Föreställningar och konserter kommer att genomföras med gällande restriktioner.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig på Mina Sidor.

Till Mina Sidor Länk till annan webbplats.

När är sista anmälningsdagen?

Du kan anmäla dig när som helst under året. När din anmälan tas emot av oss stämplar vi den med innevarande termin som ködatum. Alla anmälda med samma stämpel har samma köplats. Det sista datumet för att komma med i köplatsen för vårterminen är 31 maj. Det sista datumet för höstterminen är den 31 november.

Får jag anmäla mig även fast jag är för ung?

Nej. Vi accepterar en anmälan tidigast vårterminen innan du har åldern inne att få börja kursen. Om du exempelvis vill spela ukulele (som har åldersgräns årskurs 2) så kan du anmäla dig som tidigast under vårterminen i årskurs 1.

Jag vill fortsätta med den kurs som jag går. Måste jag anmäla mig igen?

Nej. Du behöver inte anmäla dig igen inför ny termin. Du som är elev hos oss är automatiskt med tills du blir för gammal för att gå kursen eller att grundkursen tar slut efter ett år. Du måste däremot avanmäla dig om du vill sluta. Du behöver skicka in avanmälan i samband med att terminen tar slut så att vi i god tid hinner förbereda att ta in en ny elev.

Till Avanmälan

Jag har stått i kö länge. Måste jag anmäla mig igen?

Ja. Din anmälan är bara aktiv i ett år.

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 800 kr för det flesta kurser. För grundkurser är terminsavgiften 400 kr. Vi tillämpar en maxtaxa per familj på 1600 kr. Pris för varje kurs står där du anmäler dig.

Hur betalar jag?

Vi skickar en faktura till vårdnadshavares folkbokföringsadress en gång per termin. Fakturan för höstterminen kommer i november. Fakturan för vårterminen kommer i april.

Kan jag få ta igen en lektion som jag missat?

Nej. Men vi garanterar att erbjuda 12 tillfällen per termin. Om lektionen ställs in av oss så räknas det inte som ett tillfälle. Men om du inte kommer till din lektion – även om du meddelar innan – så räknas det som ett tillfälle. Du betalar för att kulturskolan avsätter den fasta tid som du har fått varje vecka. Om vi inte har uppnått garantin under höstterminen så försöker vi i första hand uppnå garantin genom att erbjuda totalt minst 24 lektioner under skolåret. När det inte är möjligt reduceras terminsavgiften för dig. Vissa veckor har vi konserter istället för lektion. Dessa räknas också som tillfällen – även om du inte vill eller har möjlighet att vara med.

Får jag gå flera kurser samtidigt?

Du får endast gå en kurs åt gången som det är kö till. I de fall då ingen annan står på tur att börja är det okej att gå flera kurser samtidigt. Du betalar då full terminsavgift för samtliga kurser upp till maxtaxan.

Kan jag få prova gratis?

Ja. Du som är ny elev har två veckor på dig från den första erbjudna lektionen att avsäga dig din plats via vår hemsida. Gör du det kostar det ingenting. Avanmäler du dig senare än vid den tredje lektionen så kommer du att få en faktura av oss på hela terminsavgiften – oavsett om du kommit på några lektioner eller inte.

Till Avanmälan

Kan jag låna instrument av er?

Kanske. Vi har ett mycket begränsat instrumentlager. Om det finns instrument att låna kostar det 400 kr per termin. Du kan få vägledning av oss i hur du går tillväga för att hyra eller köpa ett instrument.

När börjar terminen?

Höstterminen börjar vid olika veckor för olika kurser. Som tidigast börjar terminen en vecka efter att den vanliga skolan har kommit igång. Vårterminen börjar samtidigt som skolan.

Hur går antagningen till?

Vid varje terminsstart tar vi först in alla elever som vill fortsätta från föregående termin. Därefter skickar vi ett massmejl till alla dem som stått i kö längst. Mejlet visar alla de lektionstider som finns lediga. Utifrån de tider som önskas i svaren på massmejlet pusslar vi så att så många som möjligt ska få plats. Om det därefter fortfarande finns lediga platser så skickar vi ett nytt massmejl till dem som väntat näst längst i kö. Och så vidare...

Kan jag få byta till en annan kurs?

Det finns ingen platsgaranti vid önskemål om byte. Du anmäler dig som vanligt och tas in i mån av plats.

Vilka förväntningar har ni på mig som elev?

Vi förväntar oss
• att du meddelar din lärare när du inte kommer på lektionen.
• att du har med dig instrumentet, noterna eller manuset, om det krävs av kursen.
• att du som spelar piano eller trumset har ett instrument hemma att öva på.
• att du försöker prioritera att alltid kunna vara på med föreställningar och extra repetitioner.

Vad kan jag förvänta mig av er?

Du kan förvänta dig
• att du undervisas av lärare med rätt kompetens.
• att du varje termin erbjuds minst 12 tillfällen, alternativt 24 tillfällen över skolåret.
• att vi meddelar dig om lektionen ställs in.

Kontakt

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Lärare och administratör

Fredrik Daun
0303-73 80 58
fredrik.daun@stenungsund.se

Postadress
Stenungsunds kulturskola
Fregatten 2
444 30 Stenungsund

Senast uppdaterad