Räddningstjänsten Storgöteborg

Från och med den 1 januari 2023 har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet. Medarbetare och verksamhet från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har övergått till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar också med utbildning, information och rådgivning, samhällsplanering, tillsyn av brandskydd och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204
402 24 Göteborg
031- 335 26 00
raddningstjansten@rsgbg.se

Senast uppdaterad