Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun

Du som bor och arbetar i kommunen ska ges möjlighet och förutsättningar att göra egna val som kan påverka hälsan och välbefinnandet i positiv riktning, men också ge upplevelse av trygghet och god livskvalitet.

Faktorer som stärker hälsan och upplevelse av välbefinnande, ska särskilt framhållas i folkhälsoarbetet, men också riskfaktorer för ohälsa/sjukdom. Folkhälsoaspekter ska beaktas vid politiska beslut, i samhällsplaneringen och är ett led i den demokratiska utvecklingen.

Samverkan över verksamhetsgränser och mellan olika frivilliga organisationer, bildningsförbund och intresseorganisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i kommunen. Engagemang, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna ska vara själva kärnan i folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådet

Kontakt

Folkhälsoplanerare

Carina Johansson Strandberg
0303-73 81 25
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad