Stenungsunds kommunvapen
Stenungestrand

Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun

Du som bor och arbetar i kommunen ska ges möjlighet och förutsättningar att göra egna val som kan påverka hälsan och välbefinnandet i positiv riktning, men också ge upplevelse av trygghet och god livskvalitet.

Faktorer som stärker hälsan och upplevelse av välbefinnande, ska särskilt framhållas i folkhälsoarbetet, men också riskfaktorer för ohälsa/sjukdom. Folkhälsoaspekter ska beaktas vid politiska beslut, i samhällsplaneringen och är ett led i den demokratiska utvecklingen.

Samverkan över verksamhetsgränser och mellan olika frivilliga organisationer, bildningsförbund och intresseorganisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i kommunen. Engagemang, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna ska vara själva kärnan i folkhälsoarbetet.

Prioriterade folkhälsoområden

  • Trygga och goda uppväxtvillkor
  • Goda levnadsvanor
  • Åldrande med livskvalitet
  • Jämlika och jämställda livsvillkor

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Mia Norneby, 2017-02-27