Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Invandring och integration

Här kan du läsa om integration och flyktingmottagning i Stenungsunds kommun. Informationen riktar sig både till dig som har allmänna frågor, till dig som kommer som nyanländ eller är asylsökande i  Stenungsunds kommun och du som vill hjälpa andra att integreras.

Aktuell situation

Inflödet av asylsökande under 2016 och 2017 var betydligt lägre jämfört med 2015 till Sverige. Under 2017 hade dock Stenungsunds kommun ett rekordstort mottagande av nyanlända som anvisats till kommunen. Under 2017 anvisades 99 personer till kommunen. Motsvarande siffra 2018 var 64. För de nyanlända som är kommunanvisade ansvarar kommunen att ordna en bostad.

Samtidigt som asylmottagandet sjunkit de tresenaste åren finns samtidigt en rad faktorer som kan påverka migrationsströmningarna till EU, Sverige och i slutändan Stenungsund från dagens nivåer. Stenungsunds kommun följer den utvecklingen för att kunna arbeta förebyggande och kostnadseffektivt.

Idag fokuseras kommunens arbete kring integration av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn som både kan vara asylsökande eller ha fått uppehållstillstånd. Trots att barn är prioriterade hos Migrationsverket kan handläggningstiden idag vara upp till två år för barn liksom vuxna asylsökande.

Ansvaret för asylsökande och nyanlända

Ansvaret är delat mellan staten, regionen och kommunen. Det är inte kommunerna själva som beslutar om vilka eller hur många som ska komma till en kommun.

För ensamkommande barn anvisar Migrationsverket ett antal personer utifrån ett delningstal, vilket innebär att Stenungsund får ta emot drygt tre promille av alla som kommer till Sverige. Kommunen har sen skyldighet att ordna ett tryggt boende och skolgång för dessa barn.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och/eller pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting för att täcka de kostnader som uppkommer för kommunen gällande asylsökande. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av flyktingar efter ett den asylsökande fått uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen stöttar kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera.

Regionen ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den asylsökande samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Kommunen

Kommuners insatser ska underlätta integration och etablering för nyanlända personer.

  • boendet
  • den personliga situationen
  • familjeförhållanden
  • barnens situation och eventuellt behov av stödinsatser, skola och barnomsorg
  • undervisning i svenska
  • samhällsorientering

 

Lediga jobb

Vill du jobba med integration, flyktingar eller ensamkommande barn? Ta en titt på kommunens sida för lediga jobb.

Läs mer om lediga jobb

Senast uppdaterad 2019-11-08