Invandring och integration

Här kan du läsa om integration och flyktingmottagning i Stenungsunds kommun. Informationen riktar sig både till dig som har allmänna frågor, till dig som kommer som nyanländ eller är asylsökande i  Stenungsunds kommun och du som vill hjälpa andra att integreras.

Kommunens arbete är fokuserat kring integration av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn som både kan vara asylsökande eller ha fått uppehållstillstånd.

Kommuners insatser ska underlätta integration och etablering för nyanlända personer:

  • boende enligt Bosättningslagen
  • undervisning i svenska
  • samhällsorientering.

Enheten för nyanlända

Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar.

Genom samverkan mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Stenungsunds kommun ska introduktionen i det svenska samhället för nyanlända flyktingar förkortas och göras så effektiv som möjligt. Viktigt är att varje människa känner sig delaktig i samhället och kan klara sin egen försörjning.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ges i Göteborg och ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.

Svenska för invandrare

Kommunen ansvarar för undervisningen i svenska för invandrare (sfi).

Läs mer om svenska för invandrare.

Välkomsten – skolans mottagningsenhet

Välkomsten är Stenungsunds mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet är att ge alla nyanlända elever i Stenungsunds kommun en bra och likvärdig skolstart.

Läs mer om Välkomsten

Språkintroduktion

Introduktionsprogrammen ersätter dagens Individuella program och erbjuder fem olika verksamheter.

Läs mer om Introduktionsprogrammet på gymnasiet Öppnas i nytt fönster. 

Senast uppdaterad