Ett enat Bohuslän

Tillsammans bygger vi ett riktigt starkt och attraktivt varumärke och göra Bohuslän känt i världen. Ett enat Bohuslän - där näringsliv, kommuner och organisationer tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän.

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. Respektive part tar ansvar för sina egna områden.

Hållbarhetsperspektivet och gästperspektivet genomsyrar alla insatser. Grunden för samverkan lades under 2012 - 2015 i projektet Hållbar Destinationsutveckling – Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.

Avsiktsförklaring

Kommunerna i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring (antagen i kommunfullmäktige i samtliga kommuner 2014) som tydliggör den politiska viljan att arbeta för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Det övergripande målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen.

Läs mer om ett enat Bohuslän Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad