Föreningar

I Stenungsund finns ett brett urval av föreningar inom idrott, kultur och social verksamhet för alla åldrar. Kultur och fritid fördelar ekonomiskt stöd till föreningar och subventionerar bokningar i lokaler, men det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor.

Hitta föreningar

Alla föreningar som är registrerade i kommunens register är öppna för alla och bygger på demokratiska principer. Det innebär att du som medlem har rösträtt på årsmötet, kan sitta med i styrelsen och har möjlighet att påverka föreningens utveckling.

Föreningsregister

Hitta lokaler eller anläggningar för att bedriva föreningsverksamhet

Föreningar kan hyra lokaler av kommunen per timma både i idrottshallar, kulturhuset fregatten, skolans lokaler, replokaler på fritidsgårdar med mera. En del föreningar vill ha mer tillgång till en lokal eller anläggning och kan då själva driva en anläggning som föreningen kan äga själv eller arrendera från kommunen eller annan organisation. Föreningar som har egna anläggningar hyr ofta ut sina lokaler och idrottsplatser till andra föreningar.

Boka lokal, hur går det till?

Få bidrag och stöd

Föreningarna har olika förutsättningar och behov. Att administrera en förening och anordna evenemang kan vara svårt till en början, men det finns hjälp att få från olika studieförbund och kommunens föreningsutvecklare och kultursamordnare. Föreningar som gör stor allmännytta kan även ansöka om ekonomiskt stöd.

Bidrag och stöd

Digitala e-tjänst för föreningar

Alla ansökningar, redovisningar, registreringar, ändringar av kontaktuppgifter och bokningar av idrottslokaler görs i digitala system. Den som är föreningsadministratör och har gått utbildningar i systemen ansvarar för att utbilda nya användare i föreningen.

Hjälpavsnitt för e-serve - e-tjänst för föreningar

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Kultursamordnare

Kajsa Finn
0303-73 80 63
kajsa.finn@stenungsund.se

Senast uppdaterad