Föreningar, föreningsliv

I Stenungsund finns ett brett urval av föreningar inom idrott, kultur och social verksamhet för alla åldrar. Kultur och fritid fördelar ekonomiskt stöd till föreningar och subventionerar bokningar i lokaler, men det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta i olika föreningslivsfrågor eller ge råd till dig som vill bilda en förening.

Hitta föreningar

Alla föreningar som är registrerade i kommunens register är öppna för alla och bygger på demokratiska principer. Det innebär att du som medlem har rösträtt på årsmötet, kan sitta med i styrelsen och har möjlighet att påverka föreningens utveckling.
Föreningsregister

Bilda ideell förening

Vill du bilda en ny förening kan du kontakta föreningsutvecklare för råd (kontaktuppgifter längst ner på sidan). Om föreningen har för avsikt att söka bidrag från kommunen kommer föreningens stadgar att granskas. Därför är det bra att kontakta kommunen i ett tidigt stadie om föreningen har för avsikt att söka bidrag. Även Skatteverket ställer många krav på en förening gällande ekonomisk redovisning, deklaration m.m. De har många bra digitala seminarier. En förening kan även välja att gå med i ett studieförbund som kan stötta vid bildandet av förening och håller i utbildningar för föreningar, kassörer m.m.
Skatteverket - Ideell förening Länk till annan webbplats.

Hitta lokaler eller anläggningar för att bedriva föreningsverksamhet

Föreningar kan hyra lokaler av kommunen per timma både i idrottshallar, kulturhuset fregatten, skolans lokaler, replokaler på fritidsgårdar med mera. En del föreningar vill ha mer tillgång till en lokal eller anläggning och kan då själva driva en anläggning som föreningen kan äga själv eller arrendera från kommunen eller annan organisation. Föreningar som har egna anläggningar hyr ofta ut sina lokaler och idrottsplatser till andra föreningar.
Boka lokal

Få bidrag och stöd

Föreningarna har olika förutsättningar och behov. Det finns hjälp att få från olika studieförbund och kommunens föreningsutvecklare och kultursamordnare. Föreningar som gör stor allmännytta kan även ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Det finns även många fonder, stiftelser och statliga bidrag som kan finansiera projekt eller investeringar.
Bidrag och stöd
Fonder och stiftelser för föreningar

Digitala e-tjänster för föreningar

Alla ansökningar, redovisningar, registreringar, ändringar av kontaktuppgifter och bokningar av idrottslokaler görs i digitala system. Den som är föreningsadministratör och har gått utbildningar i systemen ansvarar för att utbilda nya användare i föreningen.
Hjälpavsnitt för e-serve - e-tjänst för föreningar

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Kultursamordnare

Kajsa Finn
0303-73 80 63
kajsa.finn@stenungsund.se

Senast uppdaterad