Föreningar

I Stenungsund finns ett brett urval av föreningar med olika förutsättningar och behov. Kultur och fritid fördelar ekonomiskt stöd till föreningar och subventionerar bokningar i lokaler, men det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor.

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Kultursamordnare

Kajsa Finn
0303-73 80 63
kajsa.finn@stenungsund.se

Senast uppdaterad