Ung i kommunen

Stenungsund främjar ungdomars engagemang och tar tillvara på ungdomars intressen utifrån ungdomars förutsättningar.

Stenungsund erbjuder ett rikt föreningsliv och det finns flera arenor för spontanidrott. På fritidsgårdarna inspirerar ungdomar varandra, organiserar, planerar och genomför olika aktiviteter, arrangemang eller läger. Här finns möjligheter att spela musik, tillgång till att repa själv eller i band, uppträda och spela in.

Kulturkontoret i Stenungsund arbetar för att erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter som barn och ungdomar kan uppleva, vara delaktiga i och själva vara med att arrangera.

Det finns även pengar att söka i StenUNGslanten för ungdomar med goda projektidéer men som saknar medel att genomföra dem

Då och då i livet, kan vardagen vara kämpig på olika sätt. Ungdomshälsan, ungdomsmottagningen och Pelikanen erbjuder ungdomar stöd och hjälp i olika former, både individuellt och i grupp.

Senast uppdaterad