Ungdomsverksamhet

Fritidsledarna finns på digitala plattformar såsom Instagram, Snapchat, Discord och Messenger.

Följ fritidsgårdarna på Instagram så får du mer information:

@storahogagarden Länk till annan webbplats.
@hasselgarden Länk till annan webbplats.

Hasselgården och Stora Högagården

Stenungsunds kommun driver två fritidsgårdar, Hasselgården som ligger på Hasselbacken i centrala Stenungsund och Stora Högagården som ligger i Stora Höga. Både Hasselgården och Stora Högagården har verksamhet i olika former från morgon till kväll, såsom ungdomsverksamhet, områdesverksamhet, fritids enligt LSS samt olika evenemang. Föreningar, organisationer och privatpersoner har även i mån av utrymme möjlighet att boka gårdarnas lokaler för olika aktiviteter, event eller möten. 

Vad kan du göra på en fritidsgård?

Både Hasselgården och Stora Högagården är mötesplatser där ungdomar träffas, finns med i ett sammanhang, driver frågor och planerar gemensamma aktiviteter. En mötesplats där kreativitet och kunskaper tas tillvara på och där personalens uppgift är att inspirera ungdomar att förverkliga sina drömmar och idéer. Det finns även möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter eller starta och driva en egen aktivitet med stöttning av personal.

Hasselgården och Stora Högagården är öppen för dig som börjat sjuan fram till du fyller 18 år. All ungdomsverksamhet är politiskt och religiöst obunden samt alkohol- och drogfri.

Som förälder är du alltid välkommen att hälsa på både inne och utanför samtliga fritidsgårdar i kommunen, oavsett om era barn kommer till oss eller inte. Ni är givetvis även välkomna att ta kontakt oss via e-post, telefon eller via sociala medier om det är något som ni undrar över. Kontaktuppgifter finns under respektive fritidsgård.

Replokaler

Både på Hasselgården och på Stora Högagården finns det en fullt utrustad replokal. Replokalen kan bokas för en fast reptid varje vecka men det går också bra att boka enstaka tillfällen och du behöver inte vara medlem i ett band utan kan boka lokalen för att repa själv. Det finns även möjlighet till inspelning. Vid intresse se information under respektive fritidsgård.

Sociala medier

Alla fritidsledarna arbetar med ungdomar både offline och online. De samtidsbevakar och läser av nya trender, chattar, marknadsför samt organiserar och planerar aktiviteter tillsammans med ungdomar via sociala medier. Ungdomsverksamheten har även personal som arbetar med att kartlägga barn och ungas nätvanor samt informera i skolan, på utbildningsdagar och på föräldramöten.

Facebook

Bli vänner med oss på Facebook och håll dig uppdaterad om vad som händer på de olika gårdarna.
Hasselgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.     
Stora Högagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram

Stora Högagårdens instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hasselgården heter @hasselgarden på Instagram

Kvalitetssäkring av fritidsgården

Varje år genomför vi en enkät bland våra besökare på fritidsgårdarna. Enkäterna genomförs i samarbete med Keks. Keks är ett nätverk för samverkan kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling av fritidsverksamheten. Keksnätverket riktar sig till kommuner men även till andra aktörer som bedriver öppen fritidsverksamhet.

Enkäten är evidensbaserad och keksnätverket stöds av Ungdomsstyrelsen. Med enkäten mäter vi ungdomars syn och upplevelse av tillgänglighet, utbud, trygghet, trivsel, miljö, delaktighet och gemenskap på fritidsgården.

Kontakt

Enhetschef ungdomsverksamhet

Evamaria Hallberg
0303-73 83 45
evamaria.hallberg@stenungsund.se

Samordnare Hasselgården​

Maria Söder
0303-73 83 23
maria.soder@stenungsund.se

Samordnare Stora Högagården

Jessica Thelin
0303-73 87 75
jessica.thelin@stenungsund.se

Senast uppdaterad