Gifta sig

Vill du och din partner gifta er? Du kan välja att gifta dig borgerligt eller religiöst i ett trossamfund. Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Att gifta sig borgerligt eller via religiöst trossamfund är likvärdigt inför lagen.

Hur gifter vi oss borgerligt?

 1. Ansök om hindersprövning hos Skatteverket

  Ansökan om hindersprövning hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

 2. Kontakta en av Stenungsunds kommuns vigselförrättare för att bestämma tid för vigseln.
  Klicka på länken nedan för att se lista över vigselförrättarna. Kontaktuppgifter till respektive vigselförrättare får du fram genom att klicka på namnet.

  Lista över borgerliga vigselförrättare Länk till annan webbplats.

 3. Gör en vigselanmälan:

  Anmälan om vigsel Länk till annan webbplats.

Kontakta först Stenungsunds kommuns vigselförrättare för att bestämma tid för vigseln. Ni kan själva ha önskemål om vem av vigselförrättarna som ska förrätta er vigsel och det gör de gärna om de har möjlighet. Skulle en vigselförrättare inte ha möjlighet att viga er på föreslagen tid kontaktar ni någon av de andra.

Borgerliga vigselförrättare Länk till annan webbplats.

Hindersprövning

Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige. Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

 • Ålder - Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.
 • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
 • Om någon av er är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid om ni ska gifta er i Sverige, även om en eller ingen av er är svensk medborgare eller bor i Sverige.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader.

Ansökan om hindersprövning hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Skatteverkets telefonnummer +46 771-567 567

Lämna intygen till vigselförrättaren i god tid

Intygen ska ni överlämna till förrättaren i god tid innan vigseln eller efter överenskommelse. Intygen används som underlag till protokoll och vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren. Om ni vill kan ni få ett vigselbevis efter vigseln. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Byta efternamn?

Om ni inte ansöker om att byta namn behåller ni era efternamn när ni gifter er. Du kan alltid byta till din partners efternamn. Du kan också byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av era efternamn. Ansök om namnändring hos Skatteverket, inför vigseln eller efteråt.

Anmälan om makars efternamn Länk till annan webbplats.

Vigselceremonin kostar 500 kronor.

Ja, vid vigseln ska två vittnen vara med. Vittnen kan vara släkt eller vänner till er. Ni kan själva ta med er vittnen eller be vigselförrättaren att ordna sådana. Vittnen ska ha fyllt 18 år.

Plats för vigsel får diskuteras med vigselförrättaren.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär.

Ceremonitext på svenska

Längre version

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

(Texten är författad av Per Anders Fogelström)

Förkortad version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Ceremony text in English

Longer version

You have expressed a will to enter into marriage with each other. The foundation of marriage is built on love and trust. By entering into marriage you promise to respect and support each other.

As husband and wife/husbands/wives you are still two independent individuals who gain strength from each other in your relationship.

Since you have declared a will to enter into marriage I now ask:

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband and to love her/him in sickness and in health?

(Response: I DO)

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband and to love her/him in sickness and in health?

(Response: I DO)

(Paret kan växla ringar.)

I now pronounce you husband and wife/to be husbands/to be wives.

When you now move on in life and back to the struggles of every day life, remember the will to live together, the love and respect you have felt for each in this moment and which led you to this day.

I would like to wish you joy and wellness in your marriage.

Short version

You have expressed a will to enter into marriage with each other.

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband.

(Response: I DO)

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband.

(Response: I DO)

I now pronounce you husband and wife/to be husbands/to be wives.

Senast uppdaterad