Miljöfarlig verksamhet

Under den här rubriken finns information för dig som är företagare och bedriver miljöfarlig verksamhet.

Taxa

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs.

Läs mer om avgifter

Senast uppdaterad