Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den totala effekten som är knuten till en och samma skorsten vara mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registrering av anläggningen

De anläggningar som omfattas av förordningen ska registreras genom e-tjänsten:  

Nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Verksamhet Bygg Miljö kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst. Registrera medelstor förbränningsanläggning hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Frida Gustafsson
0303 - 73 02 30
frida.gustafsson@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linda Lundborg
0303-73 28 06
linda.lundborg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-06-11