Stenungsunds kommunvapen
Strandvägen 36-38

Strandvägen 36-38

Arbetsmarknadsenheten - AME

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att förkorta tiden i arbetslöshet för den enskilde individen. Verksamheten är uppdragsstyrd med inriktning mot näringslivet och uppdragen kan till exempel komma från arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst eller från kommunens gymnasium.

Målgrupp: AME:s huvudsakliga målgrupper är följande:

  • Arbetslösa som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som uppbär försörjningsstöd
  • Ungdomar 16-20 år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser, inklusive feriejobb och KAA (Det kommunala aktivitetsansvaret )
  • Personer som är anställda i kommunen med statligt lönestöd
  • Utifrån specificerade uppdrag från uppdragsgivare kan ytterligare målgrupper tillkomma
  • Vi genomför ett politiskt fattat beslut om feriearbete för ungdomar inom Stenungsunds Kommun.

Du kommer till Arbetsmarknadsenheten efter kontakt med handläggare på bland annat Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan eller gymnasieskolan.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 00 00

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Annica Johansson
0303-73 25 79
Annica.Johansson@stenungsund.se

Arbetsledare

Caroline L Englund
0303-73 25 04
caroline.englund@stenungsund.se

Ekonomi & administration

Suzanne Sendi Larsson
0303-73 83 87
suzanne.larsson@stenungsund.se

Arbetsterapeut

Emma Johansson
0303-73 83 83
emma.johansson@stenungsund.se

Koordinator

Maria Jacobsson
0303-73 25 29
maria.jacobsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-17