Arbetsmarknadsenheten

Foto: Oleksandr Latkun

Vi arbetar för att minska arbetslösheten i Stenungsunds kommun. Vår målsättning är att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och näringslivet.

Vi vänder oss till:

  • arbetssökande ungdomar och vuxna (18-65 år)
  • personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering/kartläggning
  • personer i behov av språkpraktik

Vi hjälper till med:

  • coaching - individuellt/grupp
  • att hitta rätt jobb, utbildning eller praktik
  • arbetsgivarkontakter
  • att marknadsföra sig själv
  • att lyckas på anställningsintervjun

Vi utför arbetslivsinriktad rehabilitering genom träningsplatser och praktikplatser. Administrerar kommunala arbetsmarknadsplatser/visa lönestödsanställningar, feriearbete och arbetspraktik.

Feriearbete

Folder - Arbetspraktik Pdf, 855.6 kB.

Du kommer till Arbetsmarknadsenheten efter kontakt med handläggare på bland annat Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan eller gymnasieskolan.

Enheten för nyanlända

Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar.

Genom samverkan mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Stenungsunds kommun ska introduktionen i det svenska samhället för nyanlända flyktingar förkortas och göras så effektiv som möjligt. Viktigt är att varje människa känner sig delaktig i samhället och kan klara sin egen försörjning.

Läs mer: Kommunens arbete med nyanlända

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända

Telefon 0303-73 00 00

Senast uppdaterad