flickor med jordglob

Enheten för flerspråkighet

Att vara flerspråkig är en stor fördel i ett mångkulturellt samhälle och i en globaliserad värld.

Inom enheten för flerspråkighet arbetar vi för att alla nyanlända och flerspråkiga elever i Stenungsunds kommun ska få den undervisning och det stöd de har rätt till.

Enheten för flerspråkighet organiserar:

  • Modersmålsstöd i förskoleklass
  • Modersmålsundervisning i grundskolan, gymnasiet och särskolan
  • Studiehandledning i grundskolan, gymnasiet och särskolan
  • Mottagande av nyanlända barn och elever från förskola till gymnasiet
  • Mottagningsenheten Välkomsten för nyanlända elever i åldrarna från 7-18 år

Läs mer om vad vi kan erbjuda och hur vi arbetar:

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning i Stenungsund

Verksamhet för nyanlända - Välkomsten

Kontakt

Expedition

Cajsa Uddefors
0303-73 25 73
cajsa.uddefors@stenungsund.se

Enhetschef Flerspråkighet

Mattias Wik
0303 - 73 50 67
mattias.wik@stenungsund.se

Stabschef

Annika Sunesson
0303-73 80 75
annika.sunesson@stenungsund.se

Senast uppdaterad