Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller hög ålder har behov av din hjälp och ditt stöd? Din närstående kan vara familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du behöver inte dela bostad för att räknas som anhörig.

Det här kan anhörigstödet erbjuda hjälp med:

  • Information och rådgivning.
  • Ge anhöriga möjlighet att träffas under trevliga och avslappnade former.
  • Skapa nätverk för anhöriga.
  • Samverka med intresseföreningar och andra organisationer.
  • Enskilda samtal/samtalsgrupp/hembesök.
  • Anhörigvårdarkort.

Det finns också möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet, ledsagning, korttidsvistelse, växelvistelse och annat stöd via biståndshandläggare.

Ansöka om bistånd för stöd

Anhöriga och andra personer som vårdar eller stödjer en närstående kan ansöka om bistånd för sitt eget behov av stöd. Stor vikt läggs vid anhörigas behov av avlösning. Avlösning via hemtjänsten, som i första hand avser vardagar, prövas utifrån den enskildes behov. Avlösning kan ske i hemmet, på dagverksamhet, eller genom växelvård på korttidsenheten. Syftet är att genom insatser till den enskilde stötta den anhörige/närstående och ge denne möjlighet till egen aktivitet. Vill du ansöka om sådant stöd kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens medborgarservice.

En bra plats - anhörigstöd via nätet

För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.

En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet med liknande situation som din. Du är anonym för dem du samtalar med, endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.

En bra plats är kostnadsfritt för dig som anhörig och tillgängligt dygnet runt. Stenungsunds kommun är ansluten till tjänsten och du som är anhörig kan registrera dig genom tre enkla steg.

För dig som är registrerad:

Logga in på En bra platslänk till annan webbplats

För dig som inte är registrerad:

Registrera dig på En bra platslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-06-11