Stenungsunds kommunvapen

Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller hög ålder har behov av din hjälp och ditt stöd? Din närstående kan vara familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du behöver inte dela bostad för att räknas som anhörig.

Det här kan anhörigstödet erbjuda hjälp med:

  • Information och rådgivning
  • Ge anhöriga möjlighet att träffas under trevliga och avslappnade former
  • Skapa nätverk för anhöriga
  • Samverka med intresseföreningar och andra organisationer
  • Enskilda samtal/samtalsgrupp/hembesök
  • Anhörigvårdarkort

Det finns också möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet, ledsagning, korttidsvistelse, växelvistelse och annat stöd via biståndshandläggare.

I uppdraget för anhörigstöd ingår att:

  • Synliggöra anhörigas situation
  • Underlätta vardagen för anhöriga
  • Ge information, råd och stöd

Kontaktuppgifter till anhörigstöd hittar du längre ner på denna sida.

Samtalsgrupp

Kontakt

Anhörigkonsulent

Viveka Sundberg
0303-73 01 27, telefontid måndag och torsdag kl 13:00-14:00
viveka.sundberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-01