Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring måste du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga/förändra.

 
  • Steg 1 handlar om var du bor. Det finns olika regler beroende på vilket område du bor i och vilka planer som finns för ditt område.
  • Steg 2 tar upp vad som gäller för just den ändring som du vill göra.
  • Steg 3 berättar om hur du ansöker och om vår handläggning
  • Steg 4 beskriver vad som händer efter att du har fått ett beslut

Lagar

Vad som gäller för bygglov och andra tillstånd regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.
Plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.

Avgifter

Kommunen tar ut avgifter för till exempel bygglov, förhandsbesked, anmälningar, nybyggnadskartor, utstakning och lägesbesiktningar.

Avgifter

Senast uppdaterad