Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Steg 4 - Vad händer sen?

När din ansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen 10 veckor på oss att ta ett beslut i ditt lovärende. Behöver vi göra en större utredning kan tiden förlängas med 10 veckor. I ett anmälningsärende är tiden istället fyra veckor. Där kan det förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”. 

Mina byggärenden

Du kan med digitalt BankID logga in under Mina byggärenden. Där kan du se vilka ärenden du har samt följa dem från ansökan till slutbesked. Även du som kontrollansvarig kan komma åt dina ärenden här.

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

När efter lovbeslutet får jag starta åtgärden?

Du får inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt lovbeslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Du måste också ha ett startbesked på ditt lov innan du kan börja. I en del ärenden får du bygglov och startbesked samtidigt.

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:
poit.bolagsverket.selänk till annan webbplats


Bygglovprocessen

Vi delar in ärendena i två kategorier. Har du fått ett startbesked samtidigt som beslutet räknas det som ett enkelt ärende. Annars räknas det som ett ärende med tekniskt samråd.

Enkelt ärende

Ärende med tekniskt samråd

Vad händer när jag byggt klart?

Efter du har byggt klart eller är klar med din sökta åtgärd måste du ansöka om slutbesked. I din ansökan om slutbesked behöver du bifoga de handlingar som beslutats om i startbeskedet/bygglovet. Logga in med digitalt BankID i e-tjänsten.

Ansök om slutbeskedlänk till annan webbplats

Du får inte använda det du byggt eller det du ansökt om innan vi utfärdat ett slutbesked.

Senast uppdaterad