Badplatser i Stenungsunds kommun

I Stenungsunds finns det flera badplatser både för salta dopp i havet eller i sjön Hällungen för den som föredrar sötvatten.

Under perioden 16 maj till 15 september är bryggor ilagda och sopkärl och toaletter töms (andra datum kan gälla för badplatsen i Talbo som sköts och drivs av Hällungens Fritidsförening).

Badvattenkvalitet

Vi tar prover på badvattnet både på havsbaden och på insjöbaden varannan vecka från juni och framåt. Du kan följa kvaliteten på vattnet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Badvattenkvalitet hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Om vattnet är tjänligt finns liten eller ingen förekomst av dessa bakterier i vattnet.
Om vattnet är otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Om vattnet är otjänligt pågrund utav höga halter av bakterier eller enterokocker så avråder Stenungsunds kommun till bad. Vill du bada ändå så sker bad på egen risk, badplatsen är alltså inte avstängd.

Risken att bli sjuk är störst om du sväljer vattnet. Detta eftersom det då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av.

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Senast uppdaterad