Diarium och arkiv

Kommunen ska enligt lag föra register över de handlingar som inkommer eller upprättas. Registret för dessa handlingar kallas diarium. Om du önskar ta del av vilka ärenden och handlingar som förs in i kommunens diarium under en viss tid kan du be om att få ta del av en sådan sammanställning.

Senast uppdaterad