Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De allra flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller kollega gör det. Många pratar med närmast anhörig, kollegor eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest och ibland räcker det. När det inte räcker kan man behöva söka professionell hjälp eller vård.

Vänd dig i första hand till vårdcentralen

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Akut hjälp

Känner du att det är akut kan du dagtid kontakta psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Psykiatrimottagningen i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Kvällar, nätter och helger kan du kontakta landstingets psykiatriska akutmottagning. 

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa 112 för att få akut hjälp.

Kommunens stöd för dig med psykisk ohälsa

Hjälp till dig som barn eller ung?

Hjälp till barn och unga

Hjälp och stöd till vuxna

I första hand vänder du dig alltid till en vårdcentral vid psykisk ohälsa, för att få hjälp. För dig med psykiatrisk diagnos kan kommunen erbjuda olika slags stöd som exempelvis boendestöd, kontaktperson, hemtjänst eller korttidsboende. Kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om dessa biståndsbedömda insatser.

Familjerådgivningen

Du kan i vissa fall få hjälp av Familjerådgivningen.

Krismottagning för vuxna/Familjerådgivningen

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet som vänder sig till dig som är vuxen och behöver stöd i olika aktiviteter, få möjlighet till en meningsfull sysselsättning och ingå i en social gemenskap.

Aktivitetshuset

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid.

Stödlista för psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

Du kan läsa mer om psykisk hälsa på Vårdguiden 1177.

Psykisk hälsa -1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd

Om du behöver stöd som anhörig

Utsatt för våld i nära relation?

Våld i nära relation

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med socialtjänstens psykiatrihandläggare nås de säkrast vardagar mellan klockan 8.30 - 9.30. Du når dem via kommunens medborgarservice.

Senast uppdaterad