Psykisk ohälsa

Information om psykisk ohälsa på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Stenungsunds kommun har olika former av stöd och service för personer med psykisk ohälsa. I kommunen finns boendestöd, daglig sysselsättning och psykiatriboende. Kommunen har också ett personligt ombud.

Daglig sysselsättning har en verksamhet som heter Aktivitetshuset. Till Aktivitetshuset kan alla som är mellan 18 och 65 år komma. Man behöver inte ha något beslut eller någon remiss för att vara med.

Boendestöd

Boendestöd innebär att du får det stöd du behöver för att klara ditt vardagliga liv på bästa sätt. Det kan exempelvis vara stöd med att planera för kommande vecka, handla mat eller att ringa samtal.

Stenungsunds kommun har flera boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Om du behöver hjälp måste du själv ansöka om detta hos kommunen. Du kan be någon anhörig eller vän att hjälpa dig.

Den mesta av hjälpen är gratis. Den som får hjälp med bostad betalar för hyra och mat.

Ibland beslutar handläggaren att säga nej till din ansökan. Du har alltid möjlighet att överklaga.

All personal som arbetar i socialtjänsten har tystnadsplikt.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk ohälsa. Ombudet kan exempelvis vara ett stöd i kontakten med myndigheter. Ombudet kan också vara ett stöd om man har hjälp i från flera olika personer och att man därför inte vet vem som skall göra vad.
Personligt ombud är frivilligt, ombudet arbetar inte åt någon annan, ombudet är kostnadsfritt.

Kontakt

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Ulf Tolf
0303-73 29 82
ulf.tolf@stenungsund.se

Senast uppdaterad