Bild: Sandra Samuelsson

Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning som ger dig svårigheter i din vardag? Då kan du få stöd av kommunen i form av exempelvis boendestöd, sysselsättning eller psykiatriboende. Stödet beviljas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Du som bor i egen bostad kan få stöd och hjälp i ditt hem av en boendestödjare, för att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Det kan till exempel handla om:

  • Stöd att klara vardagliga sysslor i hemmet.
  • Stöd att finna en struktur på vardagen.
  • Stöd att uträtta ärenden.
  • Stöd att skapa en meningsfull fritid.
  • Stöd i att ta kontakt eller besöka olika myndigheter
  • Stöd till kontakt med familj och vänner.

Det är en socialsekreterare som bedömer om du har rätt till stöd och hur mycket stöd du kan få. Du ansöker via kommunens biståndsenhet.

Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd, en medmänniska och vän. Det är någon som du kan dela dina intressen med, någon du kan ringa till när du behöver prata eller en person som kan följa med dig på olika aktiviteter.

För att ansöka om kontaktperson vänder dig dig till kommunens biståndsenhet.

Om din psykiska funktionsnedsättning ger dig så stora svårigheter i din vardag att du inte längre klarar ett eget boende kan du ansöka om psykiatriboende i Stenungsunds kommun (särskilt boende enligt SoL).

På boendet får du hjälp som är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

I Stenungsunds kommun finns tre boenden

  • Alfredsbergs gruppbostad, 
  • Höjdpunktens gruppbostad
  • Villaväg.

Boendena är bemannade dygnet runt av personal med olika kompetenser och med tillgång till psykiatrisjuksköterska.

Alfredsberg

Alfredsberg är ett boende som består av nio lägenheter i olika storlekar med tillgång till gemensamma utrymmen i gruppbostaden. Boendet är beläget på Hasselbacken i Stenungsunds tätort.

Adress: Hasselbackevägen 32-36, 444 44 Stenungsund
Telefon: 0303-73 85 72

Höjdpunkten

Höjdpunkten är ett boende som består av åtta lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen i gruppbostaden. Boendet är beläget på Modistvägen i Hallerna, som ligger i utkanten av Stenungsunds tätort.

Adress: Modistvägen 39, 444 52 Stenungsund
Telefon: 0303-73 25 94

Villaväg

Information kommer inom kort.

Psykiatriboende söker du via kommunens biståndsenhet.

Korttidsboende är ett stöd för dig som har ett stort behov av omvårdnad, tillsyn eller miljöombyte för att du ska kunna ha en vardag som fungerar.

Du ansöker om korttidsboende via kommunens biståndsenhet.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

kommun@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad