Stenungsunds kommunvapen
Badplats

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det går runt i ett evigt kretslopp. Det varken bildas nytt vatten eller försvinner något. Därför är det viktigt att vi tar hand om vårt vatten.

VA-verksamheten ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, medan Miljö Hälsoskydd har hand om frågor som rör enskilt vatten och avlopp. Tillsammans arbetar vi för ett rent vatten och friska sjöar och hav.  

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson fd Börkén, 2017-05-29