Vattenmätare och vattenavläsning

I de fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet finns en vattenmätare. Mätaren visar hur mycket vatten som förbrukas. Minst en gång per år behöver du läsa av din vattenmätare och meddela oss din förbrukning. Det behöver du göra för att vi ska kunna skicka korrekta fakturor till dig.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten och spillvatten du använder i fastigheten. Kommunen tillhandahåller, äger och monterar vattenmätaren.

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren.

Var hittar jag vattenläsaren?

Vattenmätaren sitter där vattnet kommer in i huset, ofta i källaren, i ett förråd eller vid en undercentral i fastigheten. Är du osäker på var vattenmätaren sitter så går det bra att kontakta oss så vägleder vi dig rätt.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Eftersom vi beräknar din faktura på den mätarställning du rapporterar till oss är det viktigt att du gör det minst en gång om året.

Vi skickar alltid ut ett avläsningskort i juni

Vi skickar alltid ut ett avläsningskort under juni månad varje år. På avläsningskortet finns information om hur och vart du skickar in dina uppgifter. Avläsningen ska göras inom tiden som anges på avläsningskortet.

År 2023 kommer avläsningskorten under hösten

Under 2023 kommer avläsningskorten skickas ut under hösten istället på grund av tekniska problem.

Hur läser jag av vattenmätaren?

Det är de första 4 eller 5 siffrorna som anger m³ och som ska redovisas (beroende på mätare).

Det är inte alla mätare som visar antal liter, men finns det siffror efter ett kommatecken eller röda siffror ska de inte redovisas.


Två vattenmätare en med bara svarta siffror, en med även röda. De röda ska inte tas med i avläsningen.

När vi fått in dina uppgifter gör vi en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunderna faktureras fyra gånger per år. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justerar vi det på en avräkningsfaktura.

Om du inte lämnar in den aktuella mätarställningen debiteras du en avgift som motsvarar den beräknade årsförbrukningen. Väntar du för länge med att rapportera din mätarställning kan den summan vi fakturerar bli hög. Om du inte skickar in dina uppgifter till oss kan det bli aktuellt att vi kommer ut till fastigheten för att göra mätningen. Det besöket får du som fastighetsägare i så fall betala för.

Om vattenförbrukningen förändras under året kan du alltid lämna in en extra avläsning utöver den ordinarie avläsningen. Då uppdaterar vi din beräknade årsförbrukning så att följande fakturor bättre stämmer överens med din faktiska förbrukning.

Skicka då e-post till:

kommun@stenungsund.se 

Ange i mejlet:

  • Vattenmätarnummer
  • Mätarställning (se "Avläsning av din vattenmätare")
  • Avläsningsdag

Det är alltid bra att hålla lite koll på vattenmätaren, om den registrerar ett omotiverat högt flöde kan det bero på en vattenläcka på ledningarna.

Vi kontaktar dig via brev innan vi byter vattenmätaren

För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byter kommunen ut alla vattenmätare ungefär vart tionde år. När det är dags att byta vattenmätare kontaktar vi dig som fastighetsägare via brev.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren i din fastighet inte skadas på något sätt. Den måste skyddas mot både värme och kyla och får därför inte vara placerad så att den till exempel kan frysa sönder. Vattenmätaren ska också vara lättåtkomlig för kommunens personal om den behöver ses över eller bytas ut.

Vill du ha närmare information om vad du ska tänka på när du ska placera ut en vattenmätare får du gärna kontakta oss.

Om mätaren skadats eller om du vill ändra på placeringen ska du alltid kontakta oss på kommunen.

Hur anordnar jag vattenmätarplats 2022 Pdf, 94 kB.


Vi byter din vattenmätare med jämna intervall, inför besök kontaktar vi alltid dig via brev.

Innan vi kommer behöver du göra en täthetskontroll

Innan vi kommer till dig vill vi att du gör en täthetskontroll och kontrollerar att du har en konsol och godkända ventiler. Fungerar inte din anläggning som den ska, att du inte har en konsol eller felaktiga ventiler, måste du åtgärda detta innan vi kommer.

Som fastighetsägare är du ansvarig för mätarplatsen, att den är i gott skick och att ventilerna fungerar som de ska.

Så här gör du en täthetskontroll

Stäng en ventil i taget och öppna en kran i huset. Om mätaren står stilla (kugghjulet står stilla) och inget vatten rinner fungerar ventilen (den är tät).

Ventiler märkta Lk580, Lk581, Lk582 eller liknande

Har ni ventiler av märket Lk580, Lk581 eller Lk582 (även kända som "champagnekork") i fastighetens installation ska den bytas innan personal kommer ut och utför mätarbytet. En sådan ventil är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen Den kan lätt gå sönder när den manövreras och kan då orsaka vattenskador.

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren på ägarbytesdagen och rapportera till oss på nedan blankett. Både köpare och säljare ska skriva under blanketten.

Flyttanmälan, ägarbyte Pdf, 182.7 kB.

Senast uppdaterad