Vattenmätare och vattenavläsning

I de fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet finns en vattenmätare. Mätaren visar hur mycket vatten som förbrukas. Minst en gång per år behöver du läsa av din vattenmätare och meddela oss din förbrukning. Det behöver du göra för att vi ska kunna skicka korrekta fakturor till dig.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten och spillvatten du använder i fastigheten. Kommunen tillhandahåller, äger och monterar vattenmätaren.

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren.

Var hittar jag vattenläsaren?

Vattenmätaren sitter där vattnet kommer in i huset, ofta i källaren, i ett förråd eller vid en undercentral i fastigheten. Är du osäker på var vattenmätaren sitter så går det bra att kontakta oss så vägleder vi dig rätt.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Eftersom vi beräknar din faktura på den mätarställning du rapporterar till oss är det viktigt att du gör det minst en gång om året.

Vi skickar alltid ut ett avläsningskort i juni

Vi skickar alltid ut ett avläsningskort under juni månad varje år. På avläsningskortet finns information om hur och vart du skickar in dina uppgifter. Avläsningen ska göras inom tiden som anges på avläsningskortet.

Hur läser jag av vattenmätaren?

Det är de första 4 eller 5 siffrorna som anger m³ och som ska redovisas (beroende på mätare).

Det är inte alla mätare som visar antal liter, men finns det siffror efter ett kommatecken eller röda siffror ska de inte redovisas.

Två vattenmätare en med bara svarta siffror, en med även röda. De röda ska inte tas med i avläsningen.

När vi fått in dina uppgifter gör vi en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunderna faktureras fyra gånger per år. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justerar vi det på en avräkningsfaktura.

Om du inte lämnar in den aktuella mätarställningen debiteras du en avgift som motsvarar den beräknade årsförbrukningen. Väntar du för länge med att rapportera din mätarställning kan den summan vi fakturerar bli hög. Om du inte skickar in dina uppgifter till oss kan det bli aktuellt att vi kommer ut till fastigheten för att göra mätningen. Det besöket får du som fastighetsägare i så fall betala för.

Om vattenförbrukningen förändras under året kan du alltid lämna in en extra avläsning utöver den ordinarie avläsningen. Då uppdaterar vi din beräknade årsförbrukning så att följande fakturor bättre stämmer överens med din faktiska förbrukning.

Skicka då e-post till:

kommun@stenungsund.se 

Ange i mejlet:

  • Vattenmätarnrummer
  • Mätarställning (se "Avläsning av din vattenmätare")
  • Avläsningsdag

Det är alltid bra att hålla lite koll på vattenmätaren, om den registrerar ett omotiverat högt flöde kan det bero på en vattenläcka på ledningarna.

Vi kontaktar dig via brev innan vi byter vattenmätaren

För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byter kommunen ut alla vattenmätare ungefär vart tionde år. När det är dags att byta vattenmätare kontaktar vi dig som fastighetsägare via brev.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren i din fastighet inte skadas på något sätt. Den måste skyddas mot både värme och kyla och får därför inte vara placerad så att den till exempel kan frysa sönder. Vattenmätaren ska också vara lättåtkomlig för kommunens personal om den behöver ses över eller bytas ut.

Kontakta alltid kommunen om mätaren skadats eller om du vill ändra på placeringen.

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren på ägarbytesdagen och rapportera till oss på nedan blankett. Både köpare och säljare ska skriva under blanketten.

Flyttanmälan, ägarbyte Pdf, 199.9 kB.

Senast uppdaterad