Biltvätt

Tvätta alltid bilen i en tvätthall där avloppsvatten renas i en reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan.

Tvättvatten och kemikalier innehåller ämnen som är skadliga för djur och natur i våra vattendrag och i havet. När man tvättar bilen på gatan rinner vattnet ner i gatubrunnarna. Vattnet rinner sedan rakt ut i diken, åar, vattensamlingar och havet.

Om du har en sugande yta, till exempel en gräsmatta eller en grusplan, kan du spola av din privata bil från större smutspartiklar, men undvik att använda rengöringsmedel.

Du får inte tvätta motorfordon inom Stora Hällungens eller Grössbyns vattenskyddsområden.

Om du tvättar din bil i en Gör-det-själv-hall, använd så miljövänliga kemikalier som möjligt. Det finns många sorter som till exempel är Svanen-märkta.

I Stenungsunds kommun arbetar vi aktivt med att förhindra att föroreningar från biltvätt hamnar orenat i de kommunala reningsverken eller i naturen. Företag i kommunen som regelbundet tvättar bilar ska därför har en reningsanläggning kopplad till sin biltvättsanläggning.

Senast uppdaterad