Toalettstolar

Vad får du spola ner i toaletten?

Att spola rätt är lätt. Spola bara ned det som passerat kroppen, plus toapapper. Det bästa tipset är att alltid ha en papperskorg på toaletten där du slänger allt som inte ska spolas ner. Hushållspapper och våtservetter ska till exempel alltid kastas i en papperskorg eftersom de inte löser upp sig av vatten.

Det du spolar ner hamnar i en avloppsledning under gatan utanför ditt hus. Ledningen går till en närbelägen pumpstation. Pumpstationens uppgift är att hjälpa flödet i ledningarna till nästa pumpstation och så vidare, tills avloppsvattnet slutligen når reningsverket.

Det här ska du inte spola ner

 • våtservetter
 • tvättlappar
 • hushållspapper
 • tops
 • tamponger
 • hår
 • kondomer
 • bomull
 • moppar, tvättsvampar och trasor

Om du spolar ned fel saker finns det en överhängande risk både att det blir stopp i röret och att pumparna sätts igen. Driftstopp kostar pengar för kommunen och kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Fler tips på hur du hjälper miljön och vårt vatten

 • undvika onödiga kemikalier, till exempel när du städar eller gör dig fin
 • köpa miljömärkta hygien- och rengöringsprodukter
 • använda rätt mängd disk- och tvättmedel (vi har mjukt vatten, 3-5 °dH)
 • undvika att köpa kläder och produkter som är antibakteriellt behandlade
 • tvätta bilen i godkända tvätthallar
  Biltvätt
 • slänga ditt matfett i matavfallet eller samla upp det och lämna in på återvinningscentralen
  Matfett

Kontakt

Miljö- och kvalitetsingenjör

Linda Gustafsson
0303-73 26 21
linda.gustafsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad