Vatten och avlopp

Information om vatten och avlopp på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

VA-enheten ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, medan Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har hand om frågor som rör enskilt vatten och avlopp.

Vid ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall försvinner missfärgningen om du spolar en stund i dina kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Det beror på att luft har kommit in i ledningen. Om vattnet får stå ett tag blir det klart igen. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Om du inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet ansvarar du som fastighetsägare för ditt eget dricksvatten och avloppsvatten. Du måste kontakta kommunen innan du ändrar eller installerar ett enskilt avlopp.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad