Person får vatten i ansiktet, som kommer upp ut golvet

Källaröversvämning

Tyvärr händer det att fastighetsägare drabbas av källaröversvämningar. Kommunen har en broschyr om hur du kan göra om du drabbas och om hur du kan minska riskerna.

Broschyr

Viktigt att veta om källaröversvämningar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Checklista vid källaröversvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta fuktkänsliga inventarier om det går.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Eventuella ersättningskrav på Stenungsunds kommun måste meddelas skriftligt.

Kontakt

Vid akuta ärenden efter kontorstid:
031-703 17 77

Senast uppdaterad