Stenungsunds kommunvapen
Vattenglas hålls upp framför hav

Kommunalt vatten och avlopp

Dygnet runt arbetar vi för att ge dig tillgång till dricksvatten och för att ta hand om vatten som du har använt - från disk, bad och toalett.

Vi ansvarar för att du får ett rent dricksvatten och att ditt vatten renas när du har använt det. Vi har också hand om anslutningar, ledningsnät och utvecklar kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 

Se menyn för att läsa mer om vår verksamhet.

Om du inte är ansluten till kommunens nät för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt vatten. Du har då så kallat enskilt vatten och avlopp.

Enskilt vatten och avlopp

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-26