Kommunalt vatten och avlopp

Dygnet runt arbetar vi för att ge dig tillgång till dricksvatten och för att ta hand om vatten som du har använt - från disk, bad och toalett.

Vi ansvarar för att du får ett rent dricksvatten och att ditt vatten renas när du har använt det. Vi har också hand om anslutningar, ledningsnät och utvecklar kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 

Tack för att du hjälper oss att spara på vattnet

Spara vattnet

Regler

Avfallskvarnar

Det är inte tillåtet med avfallskvarnar inom Stenungsunds kommuns ledningsnät.

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad.

Fettavskiljare

Tömning av pooler eller hemma-SPA

Pooler där inga kemikalier har använts tömmer du i trädgården eller till dagvattnet. Tömning av pooler där kemikalier har använts så behöver du som ägare göra en bedömning om vem som kan ta hand om vattnet.

Spillvattennätet (ditt avlopp) ska inte belastas av vatten från pooler eller hemma-SPA.

Enskilt vatten och avlopp

Om du inte är ansluten till kommunens nät för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt vatten. Du har då så kallat enskilt vatten och avlopp.

Enskilt vatten och avlopp

Senast uppdaterad