Plan- och byggprojekt

Stenungsunds kommun växer och utvecklas. Här kan du hålla dig uppdaterad kring pågående detaljplaner, bygg-, VA- och trafikprojekt samt markanvisningar som är på gång i Stenungsund. 

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad