Pågående detaljplaner

Detaljplaner som du kan lämna synpunkter på:

Granskning - detaljplan för Stenungsunds resecentrum

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta förslag till detaljplan gällande ett nytt resecentrum på fastigheten Stenung 3:57 med flera. 29 november 2021 tog Kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen ska ut på granskning. Granskningstiden varar från och med 1 december 2021 till och med 22 december 2021.

Information och granskningshandlingar

Kungörelse på kommunens anslagstavla

Samråd - detaljplan för Stenung 4:56 med flera, gamla SIF-området

Sektor Samhällsbyggnad har också på uppdrag av kommunstyrelen låtit upprätta förslag till detaljplan för Gamla SIF-området, fastigheten Stenung 4:56 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom området.
Samrådstiden varar från och med 2 december 2021 till och med 9 januari 2022

Information och samrådshandlingar

Kungörelse på kommunens anslagstavla

Pågående detaljplaner

Nedan visas alla pågående detaljplaner. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter.

Ödsmål, Svenshögen och Ucklum

I kartportalen

Du kan även se de pågående detaljplanerna i kommunens kartportal. För att få fram information om en pågående detaljplan använder du i kartportalen i-verktyget och klickar sedan på planytan.

Karta över pågående planärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartportalen

Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad