Skylt byggnadspris

Stenungsunds kommuns byggnadspris

Kommunens delar årligen ut ett byggnadspris. Priset delas ut till byggherre och arkitekt. Det ska vara för en uppförd byggnad eller anläggning, som med hög kvalitet i såväl utformning som utförande långsiktigt tillför samhället identitet och karaktär.

Kommunens verksamhet Bygg Miljö föreslår kandidater till byggnadspriset. Tekniska myndighetsnämnden tar sedan beslut om pristagare. Om inga anmälda kandidater bedöms uppfylla kraven kan nämnden besluta att inte dela ut priset.

Vinnare 2022

Vi gratulerar vinnarna Jonas och Emma Obert på Stenungsön 1:37 samt arkitekten Fredrik Castilla på Fransroy AB till Stenungsunds kommuns Byggnadspris 2022!

Vi gratulerar vinnarna av 2022 års byggnadspris

Tidigare vinnare

Mellan åren 2006 och 2011 delades inget pris ut.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad