Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Skylt byggnadspris

Stenungsunds kommuns byggnadspris

Kommunens intention är att varje år dela ut ett byggnadspris.

Priset delas ut till byggherre och arkitekt. Det ska vara för en uppförd byggnad eller anläggning, som med hög kvalitet i såväl utformning som utförande långsiktigt tillför samhället identitet och karaktär.

Bygglov föreslår kandidater till byggnadspriset. Tekniska myndighetsnämnden tar sedan beslut om pristagare. Om inga anmälda kandidater bedöms uppfylla kraven kan nämnden besluta att inte dela ut priset.

Mellan åren 2006 och 2011 delades inget pris ut.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-04-04