Byggnadspris 2000

Nybyggnad av kontorsbyggnad på Nösnäs 1:294.

Motivering

Byggnaden, som är mycket väl anpassad till det bohuslänska landskapet, har getts en exteriör med självsäker identitet och en harmonierande interiör som erbjuder arbetsplatser med unika kvaliteter.

Byggherre

Hogia AB, Åse Hogsved

Arkitekt

Wingårdh Arkitektkontor AB, Gert Wingårdh

Akzo från väg 160
Akzo från väg 160

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad