Byggnadspris 2002

Ombyggnad av riksväg 160.

Motivering

Med anmärkningsvärd ambition, kvalitet och känsla för helhet har det skapats en inbjudande infart till Stenungsund, som erbjuder bilister, cyklister och gående en trafiksäker miljö, inramad av välstuderade detaljlösningar av bergskärningar, slänter och vegetation och med hänförande utblickar över Hakefjorden.

Byggherre

Vägverket Region Väst, vägdirektör Per Erik Winberg.

Arkitekt

Vägverket Region Väst, projektledare Anders Mikaelsson.

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Akzo från väg 160
Akzo från väg 160

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad