Beslut, insyn och rättssäkerhet

Här hittar du information om kommunens anslagstavla, offentliga handlingar, sekretess och hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Kommunens digitala anslagstavla

På anslagstavlan publiceras anslagsbevis för justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och utskott.

Anslagstavlan

Offentlig handling

På sidan Offentlig handling kan du bland annat läsa om offentlighetsprioncipen och vad en allmänn handling innebär.

Offentlig handling

Sekretess

Läs om vilka regler som gäller vid sekretess.

Regler för sekretess

Överklaga kommunala beslut

Läs om hur du överklagar kommunala beslut.

Överklaga beslut

Senast uppdaterad