Stenungsunds kommunvapen

Bostäder och mark

Under dessa sidor hittar du bland annat information om bostäder, lokaler, ledig mark och lediga tomter i Stenungsunds kommun.

Verksamheten Exploatering

Mark och exploatering hjälper bland annat företag och privatpersoner med frågor kring köp eller arrendering av kommunal mark.

Mark och exploatering samarbetar nära med kommunens planverksamhet, till exempel vid arbetet med att ta fram nya detaljplaner. De frågor som verksamheten ansvarar för är genomförandet av detaljplaner, till exempel fastighetsbildningar, ansvar för gator, vatten och avlopp och inlösen av fastigheter.

Vid utveckling av nya bostads- eller industriområden är Mark och exploatering ”spindeln i nätet”. Vi försöker sammanföra och reglera kommunens intressen i förhållande till exploatörernas önskemål.

På Mark och exploatering arbetar:


Veronica Götzinger 
(verksamhetschef Exploatering)
e-post: veronica.gotzinger@stenungsund.se 

Lisa Bertilsson (mark- och exploateringsingenjör)
e-post: lisa.bertilsson@stenungsund.se  

Jessica Andersson (mark- och exploateringsingenjör)
e-post: jessica.andersson2@stenungsund.se

Johanna Augustsson (mark- och exploateringsingenjör)
e-post:johanna.augustsson@stenungsund.se

Therese Brattfors (mark- och exploateringsingenjör)
e-post: therese.brattfors@stenungsund.se

Alexander Kassay (markhandläggare)
e-post: alexander.kassay@stenungsund.se

Åsa Wåhlström (GIS-ingenjör)
e-post: asa.wahlstrom@stenungsund.se

Mats Johansson (GIS-ingenjör,GIS-system, kartportalen)
e-post: mats.johansson@stenungsund.se

Katarina Hurtig (mätningsingenjör)
e-post: katarina.hurtig@stenungsund.se 

Thomas Blomqvist (GIS-ingenjör)
e-post: thomas.blomqvist@stenungsund.se

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-21