Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Adresser och lägenhetsnummer

Brevlådor

Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser och svarar för att uppgifterna i adressregistret är korrekta. Kommunen beslutar också om gatunamn för nya vägar. Ajourhållning av lägenhetsregistret ansvara också kommunen för. Postnummer och postort är PostNord ansvariga för.

Lägenhetsnummer, när ska det användas?

Det är bara då det finns flera lägenheter som delar entré eller trappa till loftgång som lägenhetsnumrering ska användas. Läs mer om lägenhetsnumrering.

Adress, när ska det användas?

Då en bostad eller lägenhet har en egen ingång ska inte lägenhetsnumreringen användas. Då ska det istället vara en vanlig adress. Beställningsformulär: Adress till nybildad fastighet

De registrerade adresserna lagras i Lantmäteriets adressregister och sprids sedan i samhället. Adressen är viktig för post, ambulans, taxi, färdtjänst med flera för att hitta till rätt plats. Adressen används också vid transportplanering och är en grund i GPS-navigatorer och ruttplanering.

Adress visar fel plats

Kartjänster på nätet som till exempel google visar ibland fel plats för en adress. Kommunen ansvarar inte för att rätta till detta. Kontrollera med kommunen att adressens plats är korrekt registrerad och felanmäl sedan till karttjänsten på nätet.

Förtätning av områden

Då gamla områden byggs ut och förtätas kan det blir svårt att hitta lediga adressnummer till nya fastigheter. Då används ett bokstavstillägg till adressnumret. Till exempel 15A eller 15B. Ibland kan det bli nödvändigt att numrera om hela gatan, men kommunen försöker att undvika detta så långt som möjligt.

Gatunamn

Alla gator i tätorterna har gatunamn. Namnen kan följa ett givet tema för området eller till exempel vara en beskrivning av platsens karaktär.

Nya gatunamn tas fram då nya gator anläggs. I arbetet med att ta fram ett nytt namn rådfrågas alltid hembygdsföreningen i området för att den historiska kopplingen till platsen ska tas i beaktande. Beslutet om gatunamn tas sedan politiskt.

Skyltning av gatunamn

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. För de enskilda vägarna är det vägföreningarna själva som ansvarar för skyltningen.

I förslagslådan kan du som kommuninvånare föreslå namn för framtida vägar:

Adresser i tätorter och på landsbygd

Tätorterna

I tätorterna har vanligtvis alla gator namn. Adresserna består av gatunamnet och en siffra. Till exempel Strandvägen 15.

Landsbygd

Utanför tätorterna är vägarna vanligtvis inte namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220.

Förr i tiden användes postlådeadresser, men nu är dessa omgjorda till vanliga adresser istället.

Har du fel adress på din faktura från Stenungsunds kommun?

Kontakta kundtjänst för VA och Avfall

Senast uppdaterad