Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Adresser och lägenhetsnummer

Brevlådor

Kommunen är ansvarig för gatunamn, adressnummer och lägenhetsregistret i Stenungsunds kommun. Kontakta oss för att beställa en ny adress. Använd gärna beställningsformuläret nedan.

Adress som visar fel plats

Kommunen är ansvarig för att registrera adresser. Du kan se alla registrerade adresser i vår kartportal.

Adresser i kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ibland inträffar det att en adress inte finns, eller visar fel plats när du använder en GPS-mottagare eller en söktjänst som till exempel Google, Hitta eller Eniro. Det som då inträffat är att den senaste adressinformationen inte är uppdaterad i GPS-mottagaren eller i söktjänsten. Skicka i så fall in en felanmälan till respektive tjänst.

Adresser i tätorter och utanför

Tätorterna

I tätorterna har alla gator namn. Adresserna består av gatunamnet och en siffra. Till exempel Strandvägen 15.

Utanför tätort

Utanför tätorterna brukar vägarna inte vara namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220.

Postlådeadresser användes förr, men har ni gjorts om till postadresser.

Adressernas betydelse i samhället

Adressen är viktig för post, ambulans, taxi, färdtjänst med flera för att hitta till rätt plats. Adressen används också vid transportplanering och är en grund i GPS-navigatorer och ruttplanering.

Förtätning av områden

Då gamla områden byggs ut och förtätas kan det blir svårt att hitta lediga adressnummer till nya fastigheter. En lösning är då att använda ett bokstavstillägg till adressnumret. Till exempel 15A eller 15B. Ibland kan det bli nödvändigt att numrera om hela gatan, men kommunen försöker att undvika detta så långt som möjligt.

Gatunamn

Alla gator i tätorterna ska ha gatunamn. Beroende på var i kommunen gatan finns kan gatunamnet antingen följa ett givet tema för området. Till exempel i Strandnorum har alla gator namn efter fåglar.

Namnet kan också vara en beskrivning av platsen som till exempel: Strandvägen, Kvarnbergsvägen eller Solbacken.

Hur går det till när kommunen beslutar om ett gatunamn?

I arbetet med att ta fram namn rådfrågas till exempel hembygdsföreningar, vägföreningar, kulturenheten och så vidare. Det finns också en förslagslåda här på kommunens webbsida där du som kommuninvånare föreslå namn. Namnförslag läggs fram för politikerna där det slutgiltiga beslutet tas.

Memorialnamn

Memorialnamn är namn på en avliden person som gjort något förtjänstfullt för kommunen, eller har en tydlig relation till platsen. Rekommendationen från Lantmäteriet är numera att sådana namn bör undvikas.

Har du fel adress på din faktura från Stenungsunds kommun?

Kontakta kundtjänst för VA och Avfall

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad