Adresser och lägenhetsnummer

Brevlådor

Kommunen ansvarar för att registrera adresser, gatunamn och lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer, när ska det användas?

Det är bara då det finns flera lägenheter som delar entré eller trappa till loftgång som lägenhetsnumrering ska användas. Läs mer om lägenhetsnumrering.

Adress, när ska det användas?

Då en bostad eller lägenhet har en egen ingång ska inte lägenhetsnumreringen användas. Då ska det istället vara en vanlig adress. Beställningsformulär: Adress till nybildad fastighet

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att registrera alla adresser i Lantmäteriets register. Privata aktörer som budfirmor, taxi, privatpersoner, med flera väljer ofta andra kostnadsfria navigationsstöd, som t ex GoogleMaps, Hitta och Eniro. När och hur dessa uppdaterar sina system är bortom kommunens kontroll och ansvar.

Vill du veta vilka adresser som kommunen registrerat kan du alltid gå in på vår kartportal och söka efter en adress i sökrutan. Får du en träff så är adressen registrerad av kommunen och felet ligger då någon annanstans.

Förtätning av områden

Då gamla områden byggs ut och förtätas kan det blir svårt att hitta lediga adressnummer till nya fastigheter. Då används ett bokstavstillägg till adressnumret. Till exempel 15A eller 15B. Ibland kan det bli nödvändigt att numrera om hela gatan, men kommunen försöker att undvika detta så långt som möjligt.

Gatunamn

Alla gator i tätorterna har gatunamn. Namnen kan följa ett givet tema för området eller till exempel vara en beskrivning av platsens karaktär.

Nya gatunamn tas fram då nya gator anläggs. I arbetet med att ta fram ett nytt namn rådfrågas alltid hembygdsföreningen i området för att den historiska kopplingen till platsen ska tas i beaktande. Beslutet om gatunamn tas sedan politiskt.

Skyltning av gatunamn

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. För de enskilda vägarna är det vägföreningarna själva som ansvarar för skyltningen.

I förslagslådan kan du som kommuninvånare föreslå namn för framtida vägar

Förslagslåda nya gatunamn

Postnummer

PostNord är ansvariga för postnummer och postort.

Adresser i tätorter och på landsbygd

Tätorterna

I tätorterna har vanligtvis alla gator namn. Adresserna består av gatunamnet och en siffra. Till exempel Strandvägen 15.

Landsbygd

Utanför tätorterna är vägarna vanligtvis inte namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220.

Förr i tiden användes postlådeadresser, men nu är dessa omgjorda till vanliga adresser istället.

Har du fel adress på din faktura från Stenungsunds kommun?

Kontakta kundtjänst för VA och Avfall

Senast uppdaterad