Adresser och lägenhetsnummer

Kommunen registrerar adresser och lägenhetsnummer och tar fram nya gatunamn. Det är inte bara bostäder som har adresser, utan även andra platser där människor vistas och är viktiga att hitta till.

Beställ adress eller lägenhetsnummer

Beställ adressnummer Länk till annan webbplats.

Lägenhetsnummer Länk till annan webbplats.

Kommunen fastställer en adress till varje entré och huvudingång.

Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma adress ska kommunen också fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

Lägenhetsnumret anger var i byggnaden bostaden finns.

Alla gator i tätorterna har gatunamn. Namnen kan följa ett givet tema för området eller till exempel vara en beskrivning av platsens karaktär.

Nya gatunamn tas fram då nya gator anläggs. I arbetet med att ta fram ett nytt namn rådfrågas alltid hembygdsföreningen i området för att den historiska kopplingen till platsen ska tas i beaktande. Beslutet om gatunamn tas sedan politiskt.

Förslagslåda

Du som kommuninvånare kan föreslå namn för framtida vägar. Skicka in ditt förslag med en motivering till karta@stenungsund.se

Gatunamnens ursprung

Här kan du läsa om historiken bakom några av gatunamnen i kommunen.

Gatunamnens historia

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. Om det är en enskild väg kontaktar du vägföreningen/gemensamhetsanläggningen för vägen.

Karta med information om väghållare Länk till annan webbplats.

Beställ trafikskylt för kommunala vägar

Ibland inträffar det att en adress inte finns, eller ligger på fel plats när du använder en GPS-mottagare eller en söktjänst som till exempel Google, Hitta eller Eniro.

Det som då inträffat är att den senaste adressinformationen inte är uppdaterad i GPS-mottagaren eller i söktjänsten.

Kommunen är ansvarig för att registrera adresser. Du kan kontrollera att kommunen registrerat adressen på rätt plats genom att titta i vår kartportal. Det finns en länk här nedan till kartportalen.

Om adressen finns i kartportalen, är det till leverantören av data till GPS-mottagaren eller till söktjänsten du bör vända dig. Då kan det vara så att de använder för gamla uppgifter om adresser och bör uppdatera sina system.

Vill du veta vilka adresser kommunen registrerat kan du se dessa i vår kartportal.

Registrerade adresser i kartportalen Länk till annan webbplats.

Då gamla områden byggs ut och förtätas kan det vara svårt att hitta lediga adressnummer till nytillkomna fastigheter. Då används ett bokstavstillägg till adressnumret. Till exempel 15A eller 15B. Ibland kan det bli nödvändigt att numrera om en hel gata, men kommunen försöker att undvika detta så långt som möjligt.

PostNord är ansvariga för postnummer och postort.

När kommunen registrerar en ny adress, till exempel Storgatan 2, får PostNord automatiskt reda på det och kan i sin tur registrera postnummer och postort.

Postnord ser också över postnummerindelningen och gör förändringar första måndagen i mars varje år. Berörda adresser informeras via brev från Postnord.

Postnord Länk till annan webbplats.

I kommunens kartportal kan du själv se alla registrerade adresser i kommunen.

Registrerade adresser i kartportalen Länk till annan webbplats.

Tätorterna

I tätorterna har vanligtvis alla gator namn. Adresserna består av gatunamnet och en siffra. Till exempel Strandvägen 15.

Landsbygd

Utanför tätorterna är vägarna vanligtvis inte namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220.

Förr i tiden användes postlådeadresser, men nu är dessa omgjorda till vanliga adresser istället.

Den som flyttar ska alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket.

Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan.

För att kunna adressändra till en lägenhet, måste ett lägenhetsnummer finnas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rapportera in dessa till kommunen. Kommunen registrerar i sin tur lägenhetsnummer.

Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos Svensk adressändring.

Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta PostNords kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut. Det är alltid du som postmottagare eller fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp, flytta och märka din postlåda.

Postnord - postlådor vid villor och radhus Länk till annan webbplats.

Kan jag beställa ytterligare en adresser till mitt hus?

Det kan komma att krävas en bygganmälan eller ett bygglov för att kunna registrera flera adresser. Kontakta bygglovsavdelningen för att få reda på vad som krävs i ditt fall:

bygga@stenungsund.se

Från och med 1 januari 2015 ska alla fritidshus ha en adress.

Saknar du en adress till ditt fritidshus kontaktar du kommunen.

Gårdsnamnet kan registreras som ett så kallat populärnamn och blir de ett komplement till den ordinarie adressen.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad