Sotning och brandskyddskontroll

Sotning sker främst för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar.

Mer information om sotning och brandskyddskontroll och kontaktuppgifter hittar du på på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats, där finns också information om gällande taxor:

Brandskyddskontroll och sotningstjänsten på Räddningstjänstens Storgöteborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad