Kvalitet och resultat

På de här sidorna kan du få svar på frågor som gäller kommunens kvalitetsarbete. Sidorna ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volym och kvalitet inom kommunens verksamheter. 

Syftet med måtten är bland annat att kommunen ska kunna använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en sammanställning av viktiga mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Syftet är att ge invånarna en bild av kvaliteten och effektiviteten på den service som kommunen erbjuder.

Kommunens Kvalitet i Korthet - Stenungsunds kommun

Öppna data

Öppna data är information som finns om olika resultat för Stenungsunds kommun. Här kan du läsa av resultat (nyckeltal) och hur de utvecklats över tiden.

Öppna data - Stenungsunds kommun

Senast uppdaterad