Stenungsunds kommunvapen

Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2018 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzon.

Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i trafiken. Vid minst sex (6) tillfällen kommer vi att ha planerade insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.

Så har löftet tagits fram

Medborgarlöftet är ett åtagande från oss inom lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenungsund, Tjörn och Orust) till invånarna.

Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog som genomfördes hösten 2017 samt aktuella lägesbilder för vårt område.
Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemensam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2018 tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Läs mer om hur medborgarlöftet tas fram på polisens hemsida:

Så tas medborgarlöftet framlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari - 31 december 2018 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • vi ska synas mer i områden där ungdomar vistas

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö för barn och unga genom att stärka det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Medborgarlöfte i Södra FyrbodalPDF

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-30