Stenungsunds kommunvapen

Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2019 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzon.

Inriktningen är att vi ska synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi kommer att fortsätt arbeta med de drogrelaterade brotten i trafiken. Vid minst tolv (12) tillfällen kommer vi att ha planerade insatser mot drogrelaterade brott i våra tre kommuner.

Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari - 31 december 2019 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger i trafiken.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrarna för barn och unga genom att stödja det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, fritid och socialtjänst.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Läs mer om hur medborgarlöftet tas fram på polisens hemsida:

Så tas medborgarlöftet framlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-08