Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Medborgarlöftet för 2020 till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust är insatser mot trafikbrott och droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Insatser

Under tiden 1 januari - 31 december 2020 lovar polisen att:

  • ha minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • verka för att rikta vuxennärvaron till miljöer där ungdomar vistas samt utveckla det generella föräldrastödet - även i lägre åldrar
  • kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen. Syftet är att kunna sätta in tidigt stöd. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Läs mer om hur medborgarlöftet tas fram på polisens hemsida:

Så tas medborgarlöftet fram Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad