Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Medborgarlöftet 2021 handlar om föräldrastärkande insatser, fysiska åtgärder för att öka tryggheten, insatser för ökad trafiksäkerhet och insatser mot droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Löftet förlängs nu till 31 december 2022.

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Insatser

Under tiden 1 januari - 31 december 2022 lovar polisen att:

  • ha minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv, föreningsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet
  • genomföra insatser för att minska kriminaliteten och draganvändningen bland ungdomar
  • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten
  • genomföra fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Läs mer om hur medborgarlöftet tas fram på polisens hemsida:

Så tas medborgarlöftet fram Länk till annan webbplats.Senast uppdaterad