Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Klagomål

Om du har klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, kulturskolan, Arbetsmarknadsenheten eller Enheten för nyanlända kan du vända dig till oss. Din återkoppling utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Gör så här:

1. Kontakta verksamheten

För att få en så snabb och effektiv hjälp som möjligt, kontakta i första hand den lärare eller personal som är berörd av ditt klagomål.

2. Kontakta rektor eller enhetschef

Om du då inte får den hjälp som du hoppats på av lärare/personal så vänder du dig i nästa steg till berörd rektor.

3. Vänd dig till kommunens klagomålshantering

Om du är missnöjd med rektors eller enhetschefs svar eller hantering av klagomålet så kan du vända dig till huvudman, det vill säga kommunen. Det gör du genom att klicka på länken nedan för att komma till kommunens e -tjänst för klagomål. Om du har Mobilt Bank-ID ombeds du använda det. Då kan både du och utsedda handläggare på ett enkelt sätt följa ärendet.

Lämna dina klagomål Länk till annan webbplats.

Vad händer efter att du lämnat ditt klagomål?

Du kommer att få en återkoppling på huvudmans utredning av ditt klagomål på det sätt som du har valt att få återkoppling på. Vanligtvis genom att logga in på tjänsten med Bank-ID efter att du fått en notis om att det finns ett svar.

Hur lång tid utredningen tar beror på frågans art. Om du har valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. Klagomålen blir i sin tur en del av sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som många gånger måste lämnas ut om någon vill ta del av dem. Det sker om det inte med hänvisning till gällande lagstiftning går att åberopa att klagomålet ska sekretessbeläggas. Efter ett år gallras de klagomål som lagrats i kommunens e-tjänst för klagomålshantering. Större utredningar som genomförts till följd av inkomna klagomål kommer att sparas.

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering av klagomålet så kan du vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet (BEO).

Senast uppdaterad