Snöröjare

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar är det bland annat kommunens uppgift att se till att det blir snöröjt. Olika aktörer ansvarar för olika vägar och gång- och cykelbanor.

Var och vem snöröjer kommunen?

Ansvaret är delat mellan kommunen, fastighetsägare, Trafikverket och ibland ansvarig för enskild väg. Vi i kommunen gör vårt bästa för att de vägar och gång- och cykelbanor vi ansvarar för ska vara framkomliga så snart som möjligt.

  • Kommunens upphandlade entreprenörer och kommunens egna verksamhet snöröjer alla vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för.
    Kommunens upphandlade entreprenörer och kommunens egna verksamhet snöröjer också de enskilda vägar som ligger under kommunalt ansvar.
  • Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.
  • Statliga Trafikverket ansvarar för de största vägarna som till exempel E6:an.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning av enskilda vägar

När plogas min väg?

Alla vägar kan tyvärr inte snöröjas samtidigt. För de vägar som kommunen ansvar för börjar vi alltid med huvud- och genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar. Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Var halkbekämpar/sandar kommunen?

Vid halkbekämpning prioriterar vi i första hand trafikleder, gator med busstrafik och prioriterade cykelvägar. Därefter kommer övriga gator, gångvägar och parkeringar.

På enskilda vägar halkbekämpar inte kommunen. Där ansvarar de enskilda väghållarna själva för halkbekämpningen. (En enskild väghållare är en markägare eller organisation, i regel en lokal samfällighetsförening/vägförening.)

Du som är fastighetsägare ansvarar för sandning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.

Synpunkter

Har du synpunkter? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshantering Länk till annan webbplats..

Vid anmälan om person- eller egendomsskada, i samband med snöröjning, kan du anmäla det via en blankett till oss. Blanketten gäller enbart där Stenungsunds kommun är fastighetsägare eller ansvarig väghållare.

Mer information och blankett om skadestånd

Kontakt

Senast uppdaterad