Person som skottar snö på uppfart

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Under vintern är det några saker som du som fastighetsägare behöver tänka på. Det gäller bland annat snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och att ordna fri väg för sophämtning.

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor till exempel parkeringsplatser och uppfarter, men även för vissa ytor som tillhör kommunen. Om någon halkar och skadar sig på trottoar eller gångyta är du som fastighetsägare ansvarig.

Snöröj trottoarer
Skotta och sanda gångbanor och trappor
Snöras och istappar
Ordna snöröjd väg för sophämtning och slamtömning

Du får inte skotta ut snön på gatan

Snö från egen tomt ska läggas upp på den egna tomten. Fastighetsägaren får inte skotta ut snö på gatan. Det beror på att det kan bli en trafikfara om det ligger snöhögar på gatorna som hinner frysa innan de blir bortplogade.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad